Boomverzorging

Belangrijk boomonderhoud

Bomen zijn niet alleen prachtig om te zien, maar leveren ook een belangrijke bijdrage aan de zuurstofproductie en luchtzuivering in de omgeving. Om een stad leefbaar te houden zijn voldoende vitale bomen in verschillende leeftijdsklassen van essentieel belang. Farwick is al jaren erkend specialist op het gebied van boomverzorging. Met onze kennis van bomen, de standplaatsfactoren, het veilig werken op hoogte en het juiste materieel zorgen wij voor professioneel en vakkundig boomonderhoud. Door het tijdig herkennen van ziektes en het beoordelen van bomen op hun vitaliteit houden wij het bomenbestand van onze opdrachtgevers vitaal.

Experts in boomverzorging

Bij boomverzorging is het belangrijk om op tijd problemen te signaleren. Wat op het eerste oog een gezonde boom lijkt, kan bij nader inzien een gevaarlijke situatie opleveren. Onze vakmensen controleren bomen op vormsnoei, ziektes en zwammen en beoordelen de algehele gezondheid en verwachte levensduur. Jaarlijkse controle en monitoring van bomen is een belangrijk onderdeel van ons werk. Hierdoor weten wij ten allen tijde de juiste maatregelen voor een specifieke situatie te treffen.

Ook het onderhoud van monumentale bomen behoren tot ons vakgebied. Door middel van inspectie en beoordeling op groeiwijze en takstructuur brengen wij in kaart welke aanpak vereist is om deze oude reuzen vitaal te houden.

De boom als waardevermeerdering

Daarnaast spelen wij in op actuele zaken, zoals de zorgwekkende afname van insectensoorten. Bomen leveren een enorme bijdrage aan de voedselvoorziening van insecten. Het is dus van groot belang om te zorgen voor een gezond en gevarieerd bomenbestand. Gelukkig is er de laatste jaren veel belangstelling ontstaan voor waardevermeerdering met behulp van groen. Bomen spelen een hierbij een belangrijke rol om onze steden leefbaar te houden. Wist u dat een volwassen boom net zo veel koelt als tien airco’s op een hete zomerdag?

  • Boomverzorging 3
  • Boomverzorging 2
  • Dsc 0046
  • Farwick Map 1 0

Projecten

Wat wij al hebben gerealiseerd?

Bekijk onze projecten