Daktuinen

Wij zien het dak als vloer

Binnensteden in Nederland hebben nog altijd vele m2 onbenut (vlak) dakoppervlak. Zonde, want deze ruimte kunnen wij functioneel en duurzaam inrichten! Zowel voor de gebouweigenaar als de gebruiker biedt dit vele voordelen. Maar ook voor de stad als geheel: waterberging op daken en het vergroenen van gebouwen zorgen voor een gezonde, klimaatbestendige stad. Voeg daar nog wat biodiversiteit aan toe in de vorm van natuurdaken en ook onze kleinste vrienden worden blij en vinden hier hun voedsel.

Farwick realiseert en onderhoudt al ruim 20 jaar groendaken door heel Nederland!

Een groene visie

The future belongs to those who prepare for it today

Als allround groenbedrijf hebben wij een helder doel voor ogen: zorgdragen voor meer groen als integraal onderdeel van onze gebouwen en buitenruimte. Want investeren in groen is investeren in een prettige leefomgeving. De laatste decennia nemen daktuinen en vegetatiedaken een belangrijke rol in in het stedelijk gebied; van kleine sedumdaken op bergingen tot solargroendaken en complete dakparken. Wij zien het dak dan ook als vloer in plaats van als afdichting van een gebouw; op het dak is namelijk van alles mogelijk! Door functies te stapelen wordt maximale waarde toegevoegd: dakgroen, in combinatie met zonne-energie, waterberging en recreatie vullen elkaar aan en kunnen elkaar zelfs versterken. Groen op het hoogste niveau!

Altijd en overal op het juiste moment aanwezig

Om deze projecten succesvol uit te voeren is het van belang om in een vroeg stadium de technische aspecten af te stemmen met de betrokken (bouw-)partners; opdrachtgever, aannemer, constructeur, dakdekker en dakhovenier. In de meeste gevallen werken wij aan deze projecten in de vorm van een bouwteam. Hierbij wordt er door alle partijen proactief gehandeld en worden technische aspecten en de logistiek op elkaar afgestemd. Op deze wijze worden fouten in de uitvoering voorkomen en worden de verwachtingen van de opdrachtgever meer dan waargemaakt!

Wij zijn ook graag uw bouwpartner van schets tot uitvoering bij de realisatie van groene daken en gevels!

Farwick is partner van Optigrün Benelux

Optigrün Benelux is onderdeel van het Duitse Optigrün International AG dat al meer dan 50 jaar bestaat. Optigrün ontwikkelt en produceert systemen voor groene daken, solargroendaken, daktuinen en retentiedaken in eigen huis en kan daardoor een unieke product- en systeemgarantie aanbieden via erkende uitvoerende partners. Partners kunnen een beroep doen op de uitgebreide kennis, ondersteuning, opleidingen en garanties van Optigrün.
Meer informatie kunt u vinden op www.optigruen.nl en www.optigruen.be. Meer weten over daktuinen en alle mogelijkheden? Download de technische handleiding en/of neem contact met ons op.

  • Daktuin Intermeco Doetinchem 6
  • 10
  • 12
  • 17
  • 2008 07 15 10
  • 9
  • Img 0405
  • Img 9514
  • Img 9516
  • Img 3973

Projecten

Wat wij al hebben gerealiseerd?

Bekijk onze projecten